Hỗn hợp Enzyme đậm đặc xử lý Nước, Đáy & ổn định môi trường ngay lập tức
Chế phẩm sinh học làm sạch môi trường nhanh chóng ngăn ngừa mầm bệnh
Tăng cường khoáng chất cho cá
Tạo màu  nước, trứng nước trong ao ương  và nuôi tôm cá