Spirulina có độ dinh dưỡng cao và nguyên chất  dành cho Cá.
Men tiêu hóa giúp cân bằng và phát triển đường ruột cá
Cung cấp vitamin C, tăng đề kháng cho cá