Tin tức

Trên 5.860ha tôm nuôi bị thiệt hại

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bạc Liêu đã có trên 5.860ha tôm nuôi bị thiệt hại (thiệt hại từ 30 - 70% là 3.154ha, trên 70% là 2.708ha), chủ yếu là tôm siêu thâm canh và bán thâm canh. Hiện nay, bà con đã khôi phục 1.150ha và cải tạo ao, chuẩn bị thả giống 2.999ha.

Theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp tỉnh, nông dân cần tuân thủ các quy định trong việc xử lý và bảo vệ môi trường, đặc biệt là không xả thải nước nuôi tôm bị thiệt hại trực tiếp ra các kênh nội đồng gây ảnh hưởng đến nguồn nước chung. Đồng thời cần xử lý tốt môi trường nước, xét nghiệm con giống trước khi thả nuôi.