Chất tăng cường Tiêu hóa tự nhiên và hấp thu dựa trên Lyso-phospholipid
Hỗn hợp các chất chống Oxy hóa không chứa Ethoxyquin
Tăng cường Tiêu hóa và Trao đổi chất dựa trên Muối Mật 
Chất kết dính cho thức ăn thủy sản
Hỗn hợp Acid hữu cơ đặc biệt, tăng cường khả năng tiêu hóa.
Chất tăng cường độ ngon miệng và dẫn dụ cho tôm cá dựa trên peptide cá biển
Tăng tối đa hiệu quả các nguyên liệu có trong thức ăn
Tăng tỉ lệ sống, mức tăng trưởng và  khả năng chuyển hóa thức ăn, nâng cao tình trạng dinh dưỡng và dự trữ lipid của gan tụy