Tin tức
NADIS – Chất sát khuẩn an toàn trong nuôi trồng thủy sản
(TSVN) – Liên quan đến việc áp dụng các chất khử trùng trong nuôi trồng thủy sản (NTTS) để giảm tải mầm bệnh và duy trì một môi trường nuôi tốt, phương châm là phải “làm đúng lúc”. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự hiểu biết về các rủi ro và các quy trình hiệu quả nhằm áp dụng đúng các chất khử trùng

Khi nói về chất khử trùng là nói đến khả năng  “tiêu diệt vi sinh vật”, một ví dụ hoàn hảo là sản phẩm NADIS, đã cho thấy hiệu quả cao đối với một loạt các vi sinh vật phổ biến, cũng như các tác nhân gây bệnh cao trong lĩnh vực NTTS. 

Tóm tắt việc sử dụng thuốc sát trùng được áp dụng ở các hạng mục và giai đoạn nuôi tôm khác nhau liên quan đến các con đường gây nhiễm.

Bảng 1.Tóm tắt việc sử dụng thuốc sát trùng được áp dụng ở các hạng mục và giai đoạn nuôi tôm khác nhau liên quan đến các con đường gây nhiễm

Các thử nghiệm gần đây được thực hiện để đánh giá hiệu quả của NADIS trên các dòng vi khuẩn có khả năng gây bệnh cao. Kết quả  nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) với CFU vi khuẩn ở mức cao (105 CFU/ml) trong ao nuôi ở Ấn Độ với kết quả xuất sắc

Hình 2. MIC của Nadis đối với các chủng vi khuẩn gây bệnh ở tôm và cá

 
Liên quan đến các kết quả thực địa của NADIS, các thử nghiệm trang trại ở Ấn Độ cũng cho kết quả rất khả quan.  (Hình 3) cho thấy sự giảm đáng kể ở cả khuẩn lạc màu xanh lá cây và màu vàng.

Hình 3. Đánh giá các khuẩn lạc Vibrio trong môi trường nuôi cấy TCBS trong trang trại sử dụng NADIS

 
Để kết luận, các giá trị và lợi thế so sánh khác của NADIS cũng rất quan trọng đối với người NTTS, bao gồm độ pH cao, do đó ít độc hại hơn, ít ăn mòn hơn và an toàn hơn cho người sử dụng và môi trường, phổ rộng và có thể phân hủy sinh học 100%.
Lanh Huynh 
Adisseo country manager, Aquaculture Vietnam
Ruth Garcia 
BDM Aquatic health/farm care APAC/ISC