Tin tức

Bạc Liêu: Vụ sản xuất Artemia năm 2019: Sản lượng đạt thấp do ảnh hưởng thời tiết

Hiện nay, bà con nông dân đang thu hoạch vét Artemia. Vụ mùa sản xuất năm 2019 gặp khó khăn do thời tiết không thuận lợi nên sản lượng thu hoạch đạt thấp so với những năm trước.

Mùa vụ năm 2019, nông dân ở các xã: Vĩnh Hậu, Vĩnh Thịnh (tỉnh Bạc Liêu) thả nuôi Artemia theo đúng mùa vụ với diện tích trên 80ha.

Rút kinh nghiệm trong những vụ mùa vừa qua, nhiều bà con đã chủ động tích trữ lại nguồn nước ót từ các sân ruộng muối để có được độ mặn đủ trữ và tranh thủ thả nuôi sớm. Bà con cũng chủ động phối hợp cùng các hợp tác xã sản xuất Artemia để mua trứng về ấp và khắc phục diện tích thiệt hại trước đó.

Dù chủ động nhiều mặt nhưng do thời tiết không thuận lợi nên vụ mùa năm 2019, tổng sản lượng chỉ đạt trên 1,7 tấn.