Tin tức

Bà Rịa - Vũng Tàu: Công nhận Vùng nuôi tôm công nghệ cao Lộc An là Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 1013/QĐ-UBND công nhận vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao Lộc An (tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2019. 
Bà Rịa - Vũng Tàu: Công nhận Vùng nuôi tôm công nghệ cao Lộc An là Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao Lộc An thực hiện các ngành nghề kinh doanh: Nghiên cứu phát triển, chuỗi cung ứng, sản xuất giống, nuôi tôm, thu mua, chế biến, Logistic, xuất khẩu, phân phối. Có 02 cơ sở sản xuất kinh doanh trong Vùng này bao gồm: Công ty TNHH nuôi trồng Thủy sản Minh Phú – Lộc An; Trụ sở tại Ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ngành nghề kinh doanh: nuôi trồng thủy sản nội địa, thu mua,... và Công ty TNHH Ngọc Tùng; Trụ sở tại: số 1589 đường 30/4, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ngành nghề kinh doanh: chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; nuôi trồng thủy sản nội địa; sản xuất giống thủy sản...

Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định công nhận khi đáp ứng các tiêu chí nêu tại Điều 2 Quyết định 66/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và sẽ bị thu hồi khi không còn đáp ứng một trong các tiêu chí theo quy định. 02 doanh nghiệp trên khi có đề án, phương án sản xuất nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao sẽ được xem xét hỗ trợ tín dụng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, các doanh nghiệp có dự án, phương án sản xuất kinh doanh trong vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ được xem xét hỗ trợ tín dụng mức ưu đãi.