SP Dành Cho Cá
Thức ăn cho cá.
Giảm stress, tăng cường miễn dịch, kích thích sự tăng trưởng và tăng tỉ lệ sống