Diệt virus, vi khuẩn đặc biệt bệnh đốm đen trên tôm
CHUYÊN DÙNG DIỆT RONG ĐUÔI CHỒN, RONG MỀN DIỆT NHANH CÁC LOẠI TẢO ĐÁY, TẢO XANH, TẢO PHÁT SÁNG
Tiêu diệt vi khuẩn, virus ngay tức thời
Sản phẩm khử độc tố tồn lưu của thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu cho ao nuôi thủy sản.
Hóa chất diệt khuẩn mạnh nhất
Khử trùng nguồn nước, diệt khuẩn, nấm gây bệnh, quản lý tảo độc